search slide
search slide
pages bottom
Montaj nasıl yapılır?

Genel olarak bütün perdelerin montajına başlamadan önce uygulanacak perdenin ölçüleri kontrol edilir. Montaj ekipmanları hazırlanır. Perdeyi monte edeceğimiz yere gerekli işaretlemeler yapılır.

Aluminyum Jaluzi Perde Montajı :

Jaluzi perdeyi monte etmeden önce , montaj kelepçelerini duvara mı yada tavana mı monte edileceğini belirleyiniz. Montaj kelepçeleri tavan ve duvar montajı için tek modeldir. İki kelepçe arasındaki mesafe 80 cm. geçmemelidir . Jaluzi perdenin üst rayını kelepçenin içine yerleştirip montaj kelepçesini kilitleyiniz. Daha sonra çevirme çubuğunu takınız. Hareketli , eğimli pencere ve kapılar için kenar kılavuz rehberi kullanınız. Bu uygulama çerçeve içi ve ön yüz montajları için kullanılır.

Duvardan montaj yapıldığında jaluzi perdenin kapı ve pencerelerin açma kapama kollarına değmemesi için , doğramadan uzaklaştırma amacı ile uzatma ayakları kullanılır. Uzatma ayakları arasındaki mesafe 80 cm yi geçmemelidir. Jaluzi perdeyi kaldırırken ve indirirken şeritlerin yere paralel olmasına dikkat ediniz. Kaldırmak için çekme ipini perdeyi istenilen yüksekliğe çıkana kadar çekiniz. İndirmek için kilit mekanizması serbest kalıcak kadar çekme ipini çaprazlamasına hafifçe çekip sonra serbest bırakınız.

Dikey Perde Montajı :

Dikey perdeyi monte etmeden önce , montaj yapılacak alanda perdenin çalışmasını önleyecek bir şeyin bulunup bulunmadığını kontrol ediniz . Duvara yada cama olan mesafenin , dikey perde paletlerinin açılıp kapanmasını önlemeyecek yeterli mesafede olmasına dikkat ediniz . Dikey perde rayını tavana montajda özel kelepçelerini kullanınız. İki montaj kelepçesi arasındaki mesafe 100cm yi geçmemelidir. En soldaki ve sağdaki montaj kelepçeleri kenardan en fazla 15 cm mesafede olmalıdır.

Dikey perde paletlerini takmadan önce , vagonların rahat bir şekilde üst ray içinde hareket ettiğini ve kancaların hepsinin aynı yönde takılıp takılmadığını kontrol ediniz. Açı veren çekme ipini çekerek vagonları düzeltiniz ve tekrar kısa bir çekişle kancaları aynı yönde sıraya koyunuz. Paletleri kancalara takıp kilitleyiniz . Hepsinin aynı yöne doğru baktığından emin olunuz. Dikey kumaş perdelerde paletlerin etek ucuna ağırlık ve zincirlerini takınız. Aluminyum ve pvc dikey perdelerde ağırlık ve zincir bulunmadığından bu işlem onlarda gerçekleştirilmez.

Ahşap Stor Perde Montajı :

Ahşap stor montajında tavan yada duvar için özel bir ayak yoktur. Perde tavana monte edileceği zaman, ahşap storun makara ve mekanizmalarının takılı olduğu üzeri stor kumaşıyla kaplı olan ağaç çıtadan, direk tavana vidalanarak montajı yapılır.

Perdenin duvara monte edileceği zaman ise, perdenin aşağı yukarı hareketinde pencere kollarına çarpmaması için uzatma ayağı kullanılır.Ayaklarının arasındaki mesafe 80cm yi geçmemelidir. Perde duvara montajı yapılmak istendiğinde, uzatma ayaklarının uç kısımlarına vidalanarak pencere kollarına çarpmaması sağlanır. Duvar montajında dikkat edilmesi gereken, perdenin toplanmış yüksekliğinin açılan pencerelere mani olmayacak şekilde montaj yerinin tespitidir.

Kumaş Stor-Screen Perde Montajı :

Kumaş storların montajı, perdenin iki ucundan metal veya plastik ayaklarla vidalanarak yapılır. Gerekli ölçüler alındıktan sonra ayaklar monte edilir. Daha sonra kumaş sarılı stor borusu bu ayaklara geçirilir. Bu ayaklar montajı kolaylaştırıcı aluminyum profiller üzerine adapte edilmişse, önce klips şeklindeki ayakların montajı yapılır. Daha sonra montaj profili bu ayaklara geçirilir. Klipsler arasındaki mesafe 80cm’yi geçme melidir.

Tavana montajda perdenin mermer veya pencere kollarına çarpmaması için perde, yeterli mesafede ön kısımdan takılmalıdır. Zemin bozukluğundan dolayı perde sağa veya sola doğru sarma yaparak toplama yapabilir. Bunu engellemek için kumaşı aşağıya kadar tamamen açarak sarım yapan tarafın aksi tarafına boruya bir miktar kağıt bant yapıştırarak düzeltme yoluna gidilebilir. Screen perde kumaş storla aynı sisteme sahip olduğu için, montajı ve teknik özellikleri aynıdır.

Plise-Duette Perde Montajı :

Plise ve düet perde yapı itibariyle birbirine benzer perdeler olduğu için montajları aynıdır. Her iki perdenin de montajında aynı tip klips ayaklar kullanılır.Bu ayaklar öncelikle, perde genişliğine göre belli aralıklarla tavana monte edilir. Perdenin aşağı yukarı hareketinde herhangi bir yere çarpmaması için yeterli mesafeden pencere önüne takılmalıdır. Takılan klips ayaklara perde geçirilir.

Perdelerin duvara montajında özel duvar ayağı kullanılır.Uzatma ayaklı montajlar bu perdelerde görüntü ve kullanım açısından pek uygun değildir. Pencere doğramaları üzerine aynı tip ayaklarla montajı yapılabilir.


Panel (Japon) Perde Montajı :

Panel perdelerin montajını yapmadan önce panellerin sağa sola hareketini engelleyecek (radyatör,mermer gibi ) herhangi bir engel olmaması için tavan veya duvar montaj terciğimizi doğru yapmalıyız. Panellerin pencere kenarlarında toplanması için yeterli yerin olmasına dikkat etmeliyiz. Panel rayının genişliğine göre 70 cm aralıklarla orijinal montaj ayaklarını tavan veya duvara monte etmeliyiz. Montajı yapılmış ayaklara panel perde rayı geçirilir.Daha sonra ray üzerindeki taşıyıcı vagonlara kumaşlar yapıştırılır. Kumaşların gergin durması için Perde eteklerindeki kumaş kanala metal lama takılır. Panel perdenin ipi çekilerek sağa sola hareketi kontrol edilir.

Kumaş Katlamalı Perde Montajı :

Katlamalı perdenin montajında ilk önce mekanizma tavan veya duvara monte edilir. Perde genişliğine göre yeterli miktarda ayak kullanılmalıdır. Perde ayaklarını tavana, pencere kollarına çarpmayacak mesafede önden takarak, katlamalı perde mekanizmasını bu ayaklara geçirmeliyiz. Duvara takılacak perdelerde ise uzatmalı montaj ayağı kullanılmalıdır. Monte edilen perde mekanizması üzerindeki makaraların içindeki kurdeleler açılarak kumaş arkasına dikilmiş halkalardan geçirilir. Kurdele uçları katlamalı kumaşın en altındaki halkalara bağlanır. Zincir kumandalı perde mekanizması aşağı yukarı hareket ettirilerek kontrolü yapılır. Katlamalı perdenin düzgün toplama yapmaması halinde alt bağlantılar gözden geçirilir.

Rustik Perde Montajı :

Rustik perde dediğimiz taşıyıcı perde borularının montajı tavan veya duvara uygulanabilir. Genellikle duvara uygulanan boruların montajında, rustik ayakları pencerelerin iki kenarına gelecek şekilde monte edilir. Boru genişliği 160cm den fazla olan ölçülerde orta ayak kullanılır. Taşıyıcı ayakların perde borusunun kenarlarından 10-15 cm iç kısmına takılması uygundur. Perde halkaları monte edilmiş rustik perde borusu üzerine geçirilir.

Briz Perde Montajı :

Briz perde çubuğu genellikle kapı,pencere veya doğrama üzerine takılır.Briz çubukları en geniş 120 cm eninde kullanılabilir. İlk önce perdenin orjinal ayakları doğrama üzerine karşılıklı monte edilir.Daha sonra perde üzerindeki önceden dikilmiş kumaş kanala briz çubuğu geçirir. Kumaş doğal şekilde büzdürülür ve briz çubuğu karşılıklı ayaklara takılır.

Ahşap Jaluzi Perde Montajı :

Ahşap jaluzi perdenin yüksekliğine göre toplama payı dediğimiz (perdenin toplanmış yüksekliği )25-40cm arasında değişebilir. Bu ölçü dikkate alınarak montaj yeri doğru tespit edilmelidir. Mekandaki açılır pencere veya kapıların kullanımını engellemeyecek şekilde uygulaması yapılmalıdır. Ahşap jaluzi maksimum 180 cm eninde üretilmektedir. Montajı yapılacak ene göre yeterli ayak kullanılmalıdır.Perde orijinal ayaklarıyla üst rayın iki ucundan tavana asılmasıyla monte edilir. Genişliğe göre ortaya destekleyici ayak kullanılmalıdır. Perdenin yapısı itibariyle ağır olmasından dolayı ahşap jaluzide tavan veya doğrama üzeri montajı uygundur. Uygulama sonunda monte edilen perdenin,üst metal kasasını örtücü ahşap çıtasını kullanınız.