search slide
search slide
pages bottom
Ölçü nasıl alınır?

Genel olarak ölçü alınırken kullanılacak perdenin ve montajının yapılacağı yerin tespiti gereklidir. Kullanım kolaylıkları ve montaj yerinin uygunluğu göz önünde bulundurularak tavandan, duvardan veya pencere doğramalarının üzerinden ölçü alınabilir.

Aluminyum Jaluzi Perde Ölçüsü :

Jaluzi Perde tavana yada duvara monte edilecekse:

Öncelikle penceredeki hareketli kanatların tespiti yapılır. Penceredeki her ayrı bölümün ölçüsü dikey katıtlardan itibaren ayrı ayrı alınır. Pencere kenarlarında 5 – 10 cm cm kadar taşılarak ölçü alınabilir. Tek parça olarak genişliğin 250 cm ‘nin üzerinde olmaması tavsiye edilir. Yükseklik Tavandan veya duvardan pencere altındaki mermere kadar alınabilir. Hareketli kanatların tavana çok yakın olduğu yerlerde jaluzinin toplama payı dikkate alınmalıdır. Jaluzi perdenin duvardan alınacak öçülerde pencere kollarına çarpmaması için uzatma ayağı ile montajının gerekli olduğu unutulmamalıdır.

Jaluzi perde doğrama üzerine monte edilecekse:

Ölçü için doğrama üzerindeki her bölümün ölçüsü ayrı ayrı alınır. Açılan kanatlarda pencere kolları dışarıda kalacak şekilde ölçü alınır. Perde, hareketli kanatla birlikte açılır kapanır. Boyları doğrama boyuyla sınırlı kalır.

Ahşap Jaluzi Perde Ölçüsü :

Ahşap jaluzi enleri180 cm ile sınırlı olduğu için tek parça olarak bu ölçüden fazla alınamaz.Ölçü, doğramanın dikey kayıtlarına göre bölünerek alınmalıdır. Ahşap jaluzinin bant kalınlıklarından dolayı toplanmış yüksekliği fazla olduğu için açılan pencere kanatlarıyla tavan arasında az mesafeli yerlerde engel teşkil eder. Perdenin ağırlığından dolayı duvardan uzatma ayaklı montaj uygun olmadığından genellikle bu ölçüşeklinden kaçınılmalıdır. Pencere kenarlarından 5 – 10 cm taşarak, yüksklikte ise tavandan mermer üzerine kadar ölçü alımı tavsiye edilir.

Ahşap Stor Perde Ölçüsü :

Ahşap Storlarda kumaş top enleri 180 cm ile sınırlıdır.Pencerenin bu genişlikten fazla olması durumunda dikey kayıtlara göre parçalara bölünerek ölçü alınır. Pencere kenarlarından isteğe göre 5 – 10 cm taşılabilir. Yükseklikte ise tavan montajı uygun olacağından tavandan mermer hizasına kadar ölçü alınabilir. Katlamalı ahşap stor perdede rulo ahşap perde sistemine göre toplama payı fazla olduğu için ölçü alırken yeterli mesafe olmasına dikkat edilmelidir.

Kumaş Stor Perde ve Screen Perde Ölçüsü :

Kumaş stor perde veya screen perde ölçüsünde tavan veya duvardan ölçü alırken her perde kumaşları arasında 3 – 4 cm boşluk olacağından bu boşlukların dikey doğramanın dikey kayıtlarına getirilmesine dikkat edilerek ölçü alınmalıdır. Stor perdelerde tavan ve ya duvardan ölçü alınabilir.

En ölçüsünde pencere kenarlarından 10 cm kadar taşılması uygundur. Stor mekanizmasını genişliği 6 cm, yüksekliği kumaş boyuna bağlı olarak 10 cm yi bulabilir. Tavanla pencere açılan kanatları arasında mekanizmanın montajı için gerekli yer olmasına dikkat edilerek ölçü alınmalıdır. Kumaş top eni 200 cm olduğundan bu ölçüden büyük tek parça ölçü alınamaz.

Plise Perde ve Duette Perde Ölçüsü :

Pilse duet ölçüsü alırken tavan veya pencere çerçevelerinin iç kısmına montjı uygun olduğu için bu şekil ölçüler alınabilir.Perdenin toplanmış yüksekliği az olduğu için bir çok uygulama alanında engel teşkil etmez.Çerçeve içlerinde en ve boydan 0,5cm küçük alınabilir.

Tavan için ölçülerde çerçevenin kenarlarından 10cm taşılarak, yükseklikte ise tavandan cam bitimne kadar ölçü alınması uygundur. Plise ve duet perde tavan camlarında çerçeve içlerine kenar klavuz eşliğinde ölçüsü alınıp uygulanabilir.

Panel (Japon) Perde Ölçüsü :

Panel perde ölçüsü alırken en doğru tavan ölçüsüdür. Genellikle yere kadar cam olan yerlerde veya balkon kapılar için uygundur.Pencere genişliği fazla olan camlarda ölçü isteğe göre eşit kumaş panellere bölünebileceğinden panel için pencerenin sağı veya solunda panellerin toplanacağı bölümün olmasına dikkat edilmelidir.

Panel boyları tavandan yere kadar yada mermer hizasına kadar, genişliği pencerelerin eninden en az 50-60cm kenarlara taşarak alınmalıdır.

Katlamalı Kumaş Perde Ölçüsü :

Kumaş Katlamalı perdelerde top enleri genellikle 140 cm olduğundan en ölçüsü alınırken seçilecek kumaşın eni göz önünde bulundurulmalıdır. Geniş camlarda iki parça şeklinde ölçü alınmalı yada 280 cm eninde kumaşlar düşünülmelidir.

En ölçüsü alırken pencere kenarlarından 5 – 10 cm kadar taşılması,yükseklik ölçüsü alırken ise ölçünün tavandan veya duvardan pencere mermerine kadar alınması tavsiye edilir. Duvardan alınan ölçülerde, perdenin toplanmış yüksekliğinin enaz 25 -30 cm olması hareketli pencere kanatlarının açılmasına mani olacağından bu ölçü şekli genellikle uygun olmayabilir.


Briz Perde Ölçüsü :

Briz perde ölçüsü pencere üzerinden alınır. Briz çubuklarını monte edebileceğimiz yerden doğramanın kolları dışarıda kalacak şekilde en ölçüsü alınır. Yükseklik ölçüsüde yine açılan camların boyundan itibaren alınabilir.

Rustik Perde Ölçüsü :

Rustik perdeler genellikle perdelik dediğimiz alçı veya ahşaptan yapılan perde kanallarının olmadığı yerlerde tercih edilir.Duvardan ölçü şekli en uygun olanıdır. İsteğe göre tavana da takılabilir.

Duvardan ölçü alırken pencerelerin kenarlarından 15 -20 cm taşılacak genişlikte ölçü alınır. Eni 180 cm yi taşan rustik ölçüsünde ortaya taşıyıcı ayak takılması gerekli olacağından perdenin 2 parça şeklinde kullanılması gerekir.

Dikey Perde Ölçüsü :

Dikey perde ölçüsünde en doğru seçim tavandan ölçü almaktır. Tavanda perdelik varsa dikey perdenin bantlarının perdelik içersinde haraket etmesini engelleyecek yeterli boşluk olup olmadığına dikkat edilmelidir.

Perde yüksekliği tavandan cam bitimine kadar perde genişliği ise duvardan duvara veya isteğe göre kenarlarda 10cm taşarak alınabilir. Maksimum 400cm’ye kadar tek alınması tavsiye edilir.